لوگو طراحان پایدار

گروه مهندسین طراحان پایدار در سال ۱۳۸۶ با هدف ساختن پروژه های ساختمانی سبز ایجاد گردید.هدف از نام گذاری گروه طراحان پایدار به این مفهوم است که ساختمان ها را برگرفته از طبیعت بسازیم.از این رو سه آیتم صرفه جویی در منابع،طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی،طراحی برای انسان، را در طراحی و اجرای پروژه هایمان در نظر گرفته ایم. ایجاد مدیریت یکپارچه در زمینه های طراحی،نظارت و اجرا از دیگر اهداف کلیدی ما می باشد.

  • طراحی
  • اجرا
  • دکوراسیون داخلی
  • اشتراک گذاری
دیدن نمونه کارها