یکی از دغدغه هایی که صاحبان سایت های مختلف با آن مواجه هستند مسائلی از قبیل افزایش ترافیک سایت و به تبع آن افزایش بازدید از سایت می باشد. بازدید کننده یک سایت خواه در مقام یک بازدیدکننده عادی یا یک مشتری حق دارد تا وب سایتی را برای بازدید انتخاب کند که به راحتی بتواند با آن ارتباط برقرار کند.
بیشتر…