تجربه کاربری یکی از مواردی است که در دنیای کسب و کار امروزی بسیار مطرح و حائز اهمیت می باشد. داشتن اطلاعات کافی در این باره و همچنین اطلاع کامل از دلیل اهمیت آن می تواند تغییرات زیادی را ایجاد نماید که همین موضوع سبب شده است در این متن به بررسی تجربه کاربری و دلایل اهمیت آن و همچنین مواردی که به تجربه کاربری مربوط می باشد می پردازیم.

بیشتر…